Surging Filam population in the USPlease make sure to follow me: @effebarker @effebarker@effebarker @effebarker Effe Barker


Mga Kaugnayan alam ba nyo ba kung gaano na nga ba karami ang mga Pilipino na nandito sa Amerika?

Since 1990, the Philippines has consistently been in the top five countries of origin with the largest foreign-born groups in the United States, in fact pang apat na ito noong 2013.

According to Migration policy Institute o MPI unang dagsa ng mga Pilipino ay noong 1899, matapos ang annexation o pagsakop ng America sa Pilipinas. Nag sponsor ang Amerika ng mga iskolar upang mag aral sa mga unibersidad at sa paglipas ng tatlong dekada tumaas ang bilang nito particularity in the western part of the country largely California and Hawaii upang magtrabaho bilang mga magsasaka na dating ginagawa ng mga trabahanteng Intsik at Hapon.

In 1960’s after the WWII, More 100 thousand Filipinos come to the states every year. There were only 105,000 Filipino immigrants in the US but this had increased to 501,000 and they came here as “war brides” to U.S. servicemen at recruits into the U.S. armed forces, particularly sa U.S. Navy. nurses and at iba pang health-care workers.

At present, there are 2 million Filipino immigrant residents in the US, which is 4.5% of the total foreign born population in the US, making Filipinos the fourth largest immigrant group in the US, after Mexican, Indian, and Chinese immigrants.

45% of the Filipino immigrants reside in California, and 6% in Hawaii. The rest resides in New York, New Jersey, Illinois, and Texas each of them has 1%.

Most Filipino has higher income compared to US born households. Filipino households have a median income of about $53,000, while Filipino immigrant households have a median income of about $83,000.

The growing Filipino immigrant population in the US, and elsewhere in the world, helps the massive financial remittances to the Philippines during the past four decades. IN 1980 the remittance to the Philippines was less than 1 billion but in 2016 it had increased to $26 billion.


email-iconfacebook-icontwitter-iconyoutube-icon


www.la18.tv/ugnayan
la18_728x90_banner_eng-kor -- 3

Tags: